Sex och relationer

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...

Sex genom livet

Varje människas sexualitet hinner under ett helt liv gå igenom många olika faser. Barnets nyfikenhet följs av tonåringens osäkerhet och prövande och den vuxna individens allt säkrare känsla för vad som är ett bra sexuellt liv just för hen. Undersökningar visar också att äldre personer har sex högre upp i åldrarna än tidigare. Och att många tycker att sexualitet höljer livskvaliteten. RFSU verkar för att varje människa under hela livet ska kunna njuta av sexualiteten på det sätt som individen önskar.

Modern sexualupplysning

Oavsett människors erfarenheter och vilken livsmiljö de befinner sig i ska RFSU vara relevant för den enskilda människan. Det kan handla om att identifiera sig som hetero, homo, bi eller trans, har olika klass-bakgrund, geografisk bakgrund, 

tro, familjesituation och så vidare.  Därför har RFSU som mål att vara en modern sexualupplysare i hela landet.

Det här gör RFSU

När ska vi snacka sex och relationer?

Fritidsgården är en plats dit unga själva valt att gå. Där finns tid och möjlighet till annat lärande än det som ryms i skolämnena, möjlighet att fånga frågan i luften men även att vara förberedd när frågan ställs. I projektet “När ska vi prata om sex och relationer?” utbildar RFSU fritidsledare och ger dem verktyg att prata om sex och relationer. Utbildningen ger fritidsledarna möjlighet att fundera över hur en bemöter frågor om relationer och sexualitet, men det kan också handla om att tänka över sitt eget förhållningssätt.

 

Sexualupplysning för vuxna

RFSU riktar sig inte bara till ungdomar utan bedriver också sexualupplysning för vuxna. “Låt lusten leva länge” är ett pågående insats där RFSU uppmärksammar frågor om äldres sexuella hälsa samt arbetar för att möta de behov som finns hos människor i åldern 50+. I detta ingår bland annat sajten Sex efter 50 och RFSU-klinikens äldremottagning. I arbetet med sexualupplysning för vuxna finns också framgångsrika satsningar att nå ut via nya medier, såsom via podcasts och Youtube. Sexpodden är vuxenradio från RFSU och har cirka 30 000 lyssnare per avsnitt, och fyra animerade sexualupplysningsfilmer har sammanlagt setts nästan 7 miljoner gånger.  

Frågelådan

RFSU:s frågelåda består av en databas fylld med över 600 frågor och svar om en mängd olika saker som rör sex och samlevnad. Cirka 500 000 personer söker svar i frågelådan varje år. Frågorna har under åren kommit in till RFSU och besvarats, och de har anonymiserats innan de lagts ut i frågelådan så att de aldrig kan sättas samman med de personer som skrivit frågorna. Det finns också möjlighet att ställa personliga frågor. Alla som ställer en personlig fråga får ett personligt svar via e-post av en sjuksköterska, barnmorska, socionom eller en sexualupplysare.

 

Fotboll för alla

Projektet Fotboll för alla initierades av AIK och handlar om att påverka normer inom fotbollen. Bland annat om hur tränare kan motverka sexism, rasism och homo-och transfobi. Arbetet bygger på en handledning som är konstruerad för att passa sportvärlden. I handledningen finns rubriker som “bygg laget genom att bygga jaget” och i de flesta avsnittet återkommer påminnelsen om att arbeta med “medvetna mikrohandlingar”. Idrottsvärlden är full av mönster som upprepas. Frågor som hur kan en inkluderande samling ut, vilka ord kan ledare använda för att uttrycka styrka respektive svaghet utan att koppla det till personens kön, hur ser ledare olikheter i gruppen som något positivt och en tillgång kan synliggöra mönstren.

Stöd vårt arbete med