Sexualundervisning i Sverige

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...

Det handlar ju om livet

Många lärare säger att sex och samlevnad är bland det roligaste man kan jobba med. Ett av skälen är att det engagerar eleverna. Det handlar ju om livet. De har så många frågor och funderingar om kroppen, relationer, känslor, sexualiteten. Ända sedan RFSU bildades 1933 har sex- och samlevnadsundervisningen varit ett av RFSU:s viktigaste områden. Då handlade det om att undervisningen skulle bli obligatorisk i skolan, vilket den blev 1955, och att det var en kunskap som alla människor hade rätt till. Nu handlar det om att alla elever ska ha tillgång till en bra ämnesövergripande sexualundervisning.

Funderingarna kommer tidigt

”Kärlek är ett fint ord. Jag undrar vad det är för nåt.” Så skrev en sjuårig pojke. Och så mycket hade han förstått, att kärlek ses som något fint. Men vad kärlek är kanske inte sexualundervisningen är i stånd att svara på – men den kan föra samtal om det. För så är det med sex och samlevnad. Det spänner över vida områden och därför behöver undervisningen vara ämnesövergripande: samhällskunskap, historia, religion, biologi, svenska, och så vidare. För sex och samlevnad handlar om både samhälle och individ: Om kropp och relationer, lagar, kön och genus, sexuell identitet, det handlar om njutning, kondomer och att möta andra. Det handlar om respekt, diskriminering och gränser. Och mycket mer.

Utgångspunkten för sex- och samlevnadsundervisningen är att den ska vara ett stöd för barn och unga i deras vardag och deras utveckling. Med faktakunskaper får de en grund att stå på och genom samtal och dialog hjälps de att hitta sina egna vägar till hur de vill leva sina liv. I arbetet är det också viktigt att vara medvetna om att eleverna har olika erfarenheter och livsmiljöer, det kan handla om: ifall de identifierar sig som hetero, homo, bi eller trans, har olika klassbakgrund, geografisk bakgrund, tro, familjesituation, och så vidare.

Det här gör RFSU

RFSU-materiel, metod och handledning

RFSU utvecklar mycket material själva och det finns ett stort urval av RFSU:s material som kan vara användbart för lärare att använda i undervisningen. Det mesta går att beställa genom RFSU:s materialbutik på nätet eller är lätt att ladda ned gratis direkt som en pdf-fil. RFSU sammanställer också metod- och handledningsmaterial för att pedagoger ska få det lättare i sexualundervisningen. Det finns väldigt mycket att använda sig av och det finns därför metod- och handledninsgmateriel uppdelat i flera olika kategorier för att pedagogerna lättare ska kunna orientera sig.

 

Film

En nyhet under 2015 var RFSU:s “Vill du?”, ett material för skolans sex och samlevnadsundervisning som innehåller fem korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor. Syftet med material är att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. En utgångspunkt för “Vill du?” är att lyfta både positiva och negativa teman kopplat till sexualitet. Det görs genom att fokusera på kommunikation och ömsesidighet i praktiken, 

och uppmärksamma frågor kring hur man kan visa vad man vill och hur man kan veta vad någon annan vill. ”Sex på kartan” är en annan av RFSU:s filmer för skolans sex och samlevnadsundervisning. Filmen talar klarspråk och bygger på ungdomars egna frågor och är tänkt att användas i sexualundervisningen på högstadiet. Filmen utspelar sig i biblioteket, där fem elever har samlats för frivillig extramatte. Men den ordinarie läraren dyker inte upp och vikarien Jao har hellre sexualkunskap än matte.

 

Informatörer

RFSU är en ideell förening med medlemmar och lokalföreningar runt om i hela landet. Som ett komplement till skolans egna undervisning erbjuder RFSU:s lokalföreningar specialutbildade informatörer som utifrån en positiv sexualsyn arbetar med upplysning kring sådant som rör sexualitet. RFSU-informatörerna blandar gruppdiskussioner med värderingsövningar och fakta om kroppen. De större lokalföreningarna har ofta en mer utbredd skolinformatörsverksamhet, till dessa hör RFSU Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, men möjligheten att få RFSU till skolan är möjlig på flera andra orter.

Stöd vårt arbete med