Rätten till abort

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...

Vem bestämmer över din kropp? Rätten till abort

Det borde vara en självklarhet: att alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Men i många länder är abort olagligt eller svårt och dyrt att få tag på. Även om kvinnan blivit våldtagen, om graviditeten utgör en fara för hennes liv eller om hon är självmordsbenägen. Detta måste vi förändra!

Säkra aborter räddar liv Rätten till abort

Internationellt sett är abort ingen mänsklig rättighet. En fjärdedel av världens befolkning bor i länder där abort är helt förbjudet eller endast tillåtet om kvinnans liv är i fara. Men det går inte att alltid att räkna med att tillgå abort ens då. (se World’s Abortion Laws-karta).

Trots lagförbud sjunker inte antalet aborter – kvinnor gör det ändå och riskerar sitt liv. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, medför en mer restriktiv abortlagstiftning större risk för att aborten är osäker och kan resultera i dödsfall. FN:s befolkningsfond, UNFPA, har även i sin rapport ICPD beyond 2014 uttryckt ett behov av lagförändringar för säkra aborter. 

22 miljoner osäkra aborter utförs varje år. En osäker abort innebär att den utförs av någon som inte har tillräckliga medicinska kunskaper, saknar modern utrustning och att de hygieniska förhållandena är dåliga. Varje år mister 47 000 kvinnor livet på grund av osäkert utförda aborter och ytterligare fem miljoner kvinnor tvingas uppsöka sjukhus efter att ha drabbats av komplikationer. Dessa dödsfall utgör 13 procent av mödradödligheten årligen. I stort sett alla dödsfall sker i utvecklingsländerna och de allra flesta går att undvika. 

Det här gör RFSU Rätten till abort

Latinamerika är en relativt rik kontinent, om än med en mycket ojämn föredelning, och bristen på säkra aborter handlar främst om politisk vilja. RFSU är därför tillsammans med IPPF i Western Hemisphere aktiva i ett påverkansprojekt i Latinamerika för att förbättra tillgången till säkra aborter och ändra lagstiftningen. RFSU stödjer projektet, kallat Abortinitiativet, i sex länder: Argentina, Bolivia, Colombia, Dominikanska republiken, Mexiko och Uruguay.

I Bangladesh samarbetar RFSU med Reproductive Health Services Training and Education Program (RHSTEP) och Bangladesh Association for Prevention of Septic Abortion (BAPSA). Dessa organisationer arbetar med rätten till säkra aborter och minskad mödradödlighet och fokuserar på kvinnors tillgång till säkra aborter och har arbetat tillsammans mer än tjugo år. De arbetar dels med att ge service till enskilda kvinnor och med att utbilda hälso- och sjukvårdspersonal för att minska mödradödligheten, främst genom att ge de kvinnor som vill avbryta en graviditet tillgång till säkra aborter. Båda organisationerna är verksamma i stora delar av Bangladesh och arbetar för människor som är mycket fattiga och bor i områden som har liten tillgång till reproduktiv hälsovård. Både RHSTEP och BAPSA har på senare år börjat utveckla verksamhet med ungdomsvänliga kliniker.

 Faktaruta

    • Latinamerika är den kontinent i världen med mest restriktiv lagstiftning när det gäller aborter, fem länder i regionen har totalförbud mot abort.
    • Av de drygt fyra miljoner aborter som ändå genomförs i Latinamerika per år, är 90 procent osäkra.

CDD – Católicas por el Derecho a Decidir jobbar för att förbättra tillgången till säker och laglig abort och är en partner till RFSU i Bolivia. Organisationen kräver att nuvarande lagstiftning verkställs i praktiken men även att abort avkriminaliseras helt. Tack vare sitt starka engagemang i abortfrågan, samt nära arbete med beslutsfattare och andra lokala organisationer, är CDD nu ledande förespråkare för rätten till säker och laglig abort i landet.

Hera XXI är IPPF-medlem och RFSU:s systerorganisation i Georgien. Hera arbetar för kvinnors och unga människors sexuella och reproduktiva rättigheter i landet, samt även för tillgång till säker abort.

Stöd vårt arbete med