Barnäktenskap

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...
Stephanie Sinclair
Stephanie Sinclair

Varannan sekund gifter sig ett barn. Och varje dag mister 200 av dem livet

Varje år föder cirka 16 miljoner tonåringar barn. Det innebär att tjejer blir gravida och föder barn innan de blivit vuxna. 9 av 10 av alla tonårsgraviditeter sker inom äktenskapet. Faktum är att graviditet och förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna bland tonårstjejer i fattiga länder. Men värst av allt: 2 miljoner barn under 15 år föder barn varje år. Vissa av dem är så unga som 9 år. Det är fem (5!) gånger större risk för ett barn under 15 år att föda, än för någon som är över 20 år. Unga kroppar är helt enkelt inte redo att föda barn och drabbas därför i högre utsträckning av komplikationer.

Varför gifter sig barn? Och vad behövs för att stoppa det?

Barnäktenskap är vanligast bland de fattigaste familjerna och hos dem med lägst utbildning. Äktenskapet är ett sätt att trygga barnets och familjens framtid ekonomiskt. Det är också ett sätt att skydda familjens heder.

Trots att många länder har skrivit under internationella konventioner som förbjuder barnäktenskap, finns undantag i lagen som gör att barn tillåts gifta sig med föräldrarnas tillåtelse. Ibland finns tydliga lagar, men de följs inte.

Barnäktenskap orsakas inte bara av fattigdom utan leder också till att fattigdom fördjupas. Fattigdom är handlar ju inte bara om brist på resurser, utan också brist på möjligheter. När unga människor blir bortgifta försämras deras chanser att delta i samhällslivet. Barn som gifter sig isoleras ofta socialt och förlorar kontakt med familj och vänner. Som gifta får barn sällan avsluta sin skolgång, utan arbetar istället i hemmet. 

Fattigdomen ökar och jämställdheten minskar när barn inte får bestämma över sina liv och kroppar.

Barn och ungdomar behöver få kunskap om hur kroppen fungerar, om säker sex och preventivmedel liksom sina mänskliga rättigheter. Att till exempel känna till hur man gör för att planera sina graviditeter är ett viktigt verktyg för att kunna bestämma över sin tillvaro.

Ökad kunskap hos barn och vuxna kan också förändra attityder runt ungas rättigheter och till barnäktenskap. Det kan bidra till förändrade normer som stärker flickors möjlighet till inflytande och medbestämmande över sitt liv – och sin kropp.

 

Det här gör RFSU

För att stoppa barnäktenskap behövs insatser på flera nivåer, både lokalt, nationellt och internationellt.

Det behövs ett långsiktigt arbete för ungas rättigheter och för jämställdhet, både genom lagstiftning som efterlevs och genom arbete med normer och attityder. Det görs mycket – men mer behöver göras – av flera.

RFSU bidrar till det arbetet genom politiskt arbete i Sverige och inom EU och FN för att unga människors hälsa och rättigheter ska prioriteras, med särskilt fokus på tonårsflickor och deras behov. Frågan om barn- och tvångsäktenskap är viktig för oss.

RFSU samarbetar med organisationer i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. De arbetar lokalt för att alla ska ha rätt att bestämma över sina kroppar och sina liv genom politisk påverkan, tillgång till preventivmedel, säkra aborter och bra sexualupplysning.

Vi stödjer våra partners ekonomiskt för att stärka organisationerna i deras arbete så att de ska kunna göra ett mer effektivt arbete.

Stöd vårt arbete med