Hbt-personers rättigheter

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...

I 78 länder bryter hbt-personer mot lagen hbt-rättigheter

Homo- bisexuella och transpersoner (hbt-personer) lever i alla länder i världen, och i många länder riskerar de förföljelse och grova kränkningar av sina rättigheter, såsom fängelsestraff, tortyr, misshandel och mord enbart på grund av sin sexuella läggning och/eller könsidentitet. Transpersoner är särskilt utsatta.

Dödsstraff i Saudiarabien Men fortfarande inte jämställt i Sverige

I länder som Saudiarabien, Yemen och Iran bestraffas icke-heterosexuella samlag med döden, och i till exempel Iran räcker det att en man kysser en annan man för att piskstraff ska tilldelas.

Även om hbt-personer får ökade rättigheter i många länder som USA och Libanon går det i en helt annan riktning i andra.

I till exempel Ryssland inskränktes yttrandefriheten för hbt-personer 2013 när regeringen införde en lag som förbjöd “homosexuell propaganda” riktad till unga.

Men att situationen ofta är horribel i utlandet betyder inte att hbt-personer i praktiken har samma rättigheter och möjligheter som heterosexuella i Sverige.

 

Fortfarande förhindras homosexuella män att donera blod i Sverige, trots att detta är lagligt i till exempel Ryssland. Först 2009 tilläts samkönade äktenskap i Sverige och transsexualism klassades som en psykisk sjukdom så sent som 2008.

Fortfarande är transsexualism juridiskt sett en psykisk sjukdom, och transsexuella tvingas gå igenom långa och påfrestande undersökningar och utredningar för att få korrigera sitt kön. 49 procent av Sveriges transsexuella mellan 15-26 år hade minst en gång under året undvikit att gå utanför dörren på grund av rädslan att utsättas för trakasserier.

Det här gör RFSU hbt-rättigheter

RFSU arbetar för hbt-personers rättigheter både i Sverige och internationellt. Det kan handla om att påverka attityder inom sjukvården, rättsväsendet eller socialtjänsten. Men det kan också vara frågor med en tydligare kopplig till svensk lagstiftning, men även att delta i till exempel Sveriges Prideparader. Under många år har RFSU arbetat för att samkönade par ska ha rätt att gifta sig i kyrkan på samma sätt som andra par.

Internationellt arbetar RFSU till exempel med The Cambodian Center for Human Rights (CCHR) i Kambodja, en MR-organisation som jobbar med påverkansarbete, stärkande av lokalsamhället samt nätverkande med andra icke-statliga organisationer. Genom samarbetet med RFSU vill CCHR förbättra och garantera hbt-personers mänskliga rättigheter i landet. Projektet riktar främst in sig på politiker, CSOs och andra icke-statliga organisationer.

I Georgien samarbetar RFSU arbetar med tre organisationer, en av dem är Centre for Counselling on Reproductive Health, Tanadgoma, arbetar bland annat för förbättrad sexualundervisning i skolan, hbt-personers rättigheter samt för att stödja människor som lever med hiv. Tanadgoma har kontor i fem regioner och finns därmed i större delen av landet.

 Faktaruta

  • i 78 av världens länder är homosexualitet olagligt.
  • Bara 36 av världens länder erkänner samkönade äktenskap.
  • En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna i Sverige uppger att de har försökt ta livet av sig.

 

I Bolivia arbetar RFSU med ADESPROC Libertad, som startades år 2000 och är den största hbt-organisationen i landet. ADESPROC kämpar bland annat för att stärka lokalsamhället, homosexuellas rätt att gifta sig samt för mångfald vad gäller könstillhörighet. Organisationen har även ett litet kulturcenter med bibliotek. ADESPROC har många nätverk inom landet och ett nära samarbete med hälsodepartementet. Ett av organisationens övergripande mål är att motverka diskriminering av homosexuella inom framför allt polisen, kyrkan och militären.

Stöd vårt arbete med