Mödradödlighet

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...

En kvinna dör varannan minut

Varannan minut dör en kvinna på grund av graviditet eller förlossning. Orsakerna är bland annat bristande tillgång till sexualupplysning, preventivmedel – och – säkra aborter. Hela en fjärdedel av världens befolkning bor i länder där abort är förbjudet eller bara tillåtet om kvinnans liv är i fara. Nästan 50 000 kvinnor i världen dör varje år av en osäkert genomförd abort. Så blir det färre aborter i länder där människor inte kan få hjälp av sjukvården? Nej. Istället blir aborter farliga. Se mer om detta i filmen “Världens farligaste abortförsök”. 

Och stöd RFSU:s arbete mot mödradödlighet och för säkra aborter – ge en gåva!

 

Det går att fixa! Bara världens ledare tar sitt ansvar

Trots att situationen är allvarligt är det möjligt att minska mödradödligheten. Ungefär nio av tio dödsfall kopplade till graviditet går att förhindra, bara världens ledare behöver att ta frågor om sexuell och reproduktiv hälsa på allvar. För femton år sedan lovade världens ledare att sänka mödradödligheten med 75 procent. Målet har inte uppnåtts. Det har bara minskat med hälften.

Genom sexualupplysning, tillgång till moderna preventivmedel, rätt till säkra aborter och en välfungerande mödra- och förlossningsvård med kvalificerade barnmorskor skulle milleniemålet om minskad mödradödlighet kunna uppfyllas. Osäkra aborter står för över 10 procent av all mödradödlighet. Hade alla bara tillgång till säkra och lagliga aborter skulle det kunna rädda
47 000 kvinnor varje år.

Det här gör RFSU Mödradödlighet

RFSU jobbar med partnerorganisationer i bland annat Bangladesh, Bolivia, Kambodja och Uganda för att minska mödradödligheten. Vi stödjer kliniker där kvinnor får hjälp med förlossningsvård, abort och preventivmedel. Vi utbildar också män i jämställdhet, vilket bland annat resulterar i färre tonårsgraviditeter. 
Dessutom deltar vi i förhandlingar på EU- och FN-nivå för att påverka politiker att kvinnors hälsa och rättigheter ska prioriteras.

I Kambodja samarbetar RFSU med The Reproductive Health Association of Cambodia. Organisationen, som har nätverk i hela landet, arbetar bland annat med ungdomsinformatörer och ”edutainment” för att öka den sexuella och reproduktiva hälsan hos unga som fallit ur skolsystemet och för unga på landsbygden.

I Kenya samarbetar RFSU med Family Health Options of Kenya (FHOK) som arbetar med att göra motsvarigheten till ungdomsmottagningar mer tillgängliga och att inkludera upplysning om sexuellt och könsbaserat våld i dessa verksamheter. FHOK vill öka kvinnors tillgång till bred sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård med tillgång till preventivmedel, bra förlossningsvård och tillgång till vård efter osäkra aborter.

 Faktaruta

  • 800 kvinnor dör i sviterna av graviditet och förlossning varje dag
  • Mödradödligheten den vanligaste dödsorsaken bland flickor mellan 15 och 19 år.
  • 9 av 10 dödsfall kan förhindras!

I Bangladesh samarbetar RFSU med fyra organisationer, tre av dem arbetar mot mödradödlighet. The Family Planning Association of Bangladesh (FPAB) är verksamma med familjeplanering, ungdomsvänliga kliniker och sexualundervisning. Reproductive Health Services Training and Education Program (RHSTEP) och Bangladesh Association for Prevention of Septic Abortion (BAPSA) som i över tjugo år har arbetat med rätten till säkra aborter och minskad mödradödlighet med fokus på kvinnors tillgång till säkra aborter Och arbetet fungerar, även om stora problem fortfarande kvarstår. De senaste nio åren har mödradödligheten sjunkit med så mycket som 40 procent i Bangladesh.

Stöd vårt arbete med