Rätten till preventivmedel

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...

222 miljoner tjejer runt om i världen saknar tillgång till preventivmedel Rätten till preventivmedel

Varje dag resulterar bristen på preventivmedel i nästan 150000 ofrivilliga graviditeter och 44000 osäkra aborter. Varje dag dör 800 av en graviditet eller förlossning. Med full tillgång till preventivmedel skulle 79000 kvinnoliv kunna räddas varje år. Detta handlar inte bara om att det kan vara svårt att få tag i preventivmedel, eller att folk är fattiga. Den största orsaken stavas: politisk ovilja. För många makthavare världen över är preventivmedel en bortglömd och bortprioriterad fråga och att kvinnors liv och hälsa är lågt värderade.

Men fler än någonsin har möjlighet till bra familjeplanering Rätten till preventivmedel

Trots en stor brist på tillgång till preventivmedel, och trots de allvarliga konsekvenserna av detta går det att göra något. Enligt en ny rapport från FN-oganisationen Family Planning 2020 har nämligen aldrig så många människor haft tillgång till moderna preventivmedel som nu.

Family Planning 2020, en FN-ankuten organisation som är ett globalt partnerskap mellan olika organisationer, har som mål att 120 miljoner »kvinnor och flickor« år 2020 ska ha tillgång till information, service och medel som underlättar familjeplanering, det vill säga möjligheten att själv bestämma huruvida en vill föda barn eller inte. Family Planning 2010 har sina fokusländer främst i västra Sydamerika, södra Asien och Afrika.

– Det kommer inte bli lätt att hålla löftet. Vägen till 2020 är lång och snårig. Men när vi når vårt mål vet jag att vi kommer att stå miljoner människor tillsammans och stolt blicka tillbaka på vad vi uppnått, skriver Valerie Defillip, generaldirektör på Family Planning 2020.

Enligt den nya rapporten, som berör åren 2013-2014 använder 8,4 miljoner fler personer som kan bli gravida sig av moderna preventivmedel än vid organisationens grundande 2012. och 77 miljoner oönskade graviditeter har hindrats sedan dess. Enligt rapporten har detta också inneburit att 125 000 personers liv har räddats.

Rapporten i sin helhet går att läsa här!

Det här gör RFSU Rätten till preventivmedel

RFSU jobbar med partnerorganisationer i bland annat Bangladesh, Bolivia, Kambodja och Uganda. Samarbetet omfattar kliniker där kvinnor får hjälp med förlossningsvård, abort och preventivmedel, samt utbildar män i jämställdhet vilket bland annat resulterar i färre tonårsgraviditeter.

RFSU arbetar i Sverige och i världen för att påverka attityder och normer kring sexualitet, för att människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska prioriteras, med särskilt fokus på tonårstjejer och deras behov.

I Tanzania samarbetar RFSU med organisationerna Resource Oriented Development Initiative (RODI) och Health Action Promotion Association (HAPA) i jämställdhetsprojektet Tanzanian Men as Equal Partners, TMEP.

Projektet bygger på det avslutade projektet YMEP (Young Men as Equal Partners) och baseras på uppfattningen att män är betydelsefulla när det gäller att förespråka säkrare sex och förebygga oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner, hiv och aids, och könsbaserat våld. Det är mycket viktigt att involvera män när det gäller att stärka kvinnor och skapa stödjande nätverk. Stereotypa könsroller hindrar även män att få tillgång till information och reproduktiv hälsoservice.

I Kenya samarbetar RFSU med fyra organisationer, bland annat Family Health Options Kenya (FHOK) och Centre for the Study of Adolescence.

Family Health Options Kenya (FHOK) erbjuder SRHR-tjänster i de flesta delar av landet. Tillsammans med RFSU

 Faktaruta

  • 222 miljoner människor i världen saknar  tillgång till preventivmedel.
  • Med full tillgång skulle 79 000 dödsfall per år förebyggas.

 

har FHOK valt att fokusera på regionerna Nakuru och Eldoret. FHOK jobbar för att förmå beslutsfattare att prioritera sexuella och reproduktiva rättigheter samt att utbilda lärare och föräldrar om hur man bättre kan samtala med unga om SRHR.

Centre for the Study of Adolescence (CSA). RFSU stödjer CSA’s arbete i Mount Elgon-distriktet. Fokuset ligger på att öka ungas kunskap om SRHR samt att öka tillgången till reproduktiv och sexuell vård och rådgivning.

RFSU:s arbete bidrar till att

  • ungdomar kan fortsätta i skolan,
  • att kvinnor gifter sig senare i livet,
  • att kvinnor får bättre ekonomi,
  • att kvinnor föder friskare barn senare i livet
  • och att kvinnors hälsa förbättras med färre risker under graviditet och förlossning.

Allt detta bidrar också till fler lönearbetande kvinnor i ett samhälle, något som ökar jämställdheten och välfärden.

Stöd vårt arbete med