Rätten till sexualundervisning

x

Ge en gåva

Hur vill du betala?

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Swisha in ditt bidrag till: 123 900 39 06

SMS:a ett bidrag till nummer 72 980.
Välj mellan RFSU50, RFSU100, RFSU150, RFSU200, RFSU250, RFSU300, RFSU350, RFSU400, RFSU450 och RFSU500
Alla SMS-gåvor hanteras av Wy Wallet. Läs mer på http://www.wywallet.se

x

Bli månadsgivare

Dina personuppgifter

Villkor för återkommande kortbetalningar (Autopay)

Autopay baseras på ett avtal mellan givaren och RFSU Insamlingsstiftelse som gäller fram till dess att någon av dessa parter väljer att avsluta givandet. Genom detta avtal ges RFSU Insamlingsstiftelse tillåtelse att debitera den specifika summa som avtalats med givaren från dennes kreditkort, PayEx konto eller mobiltelefon. Betalaren accepterar RFSU Insamlingsstiftelses villkor för månadsgivande och att en förnyelse av givandeavtalet sker automatiskt fram till att någon av parterna väljer att avsluta givandet. Givaren kan när som helst avsluta sitt givande från sitt PayEx-konto genom PayEx hemsida eller genom att kontakta RFSU Insamlingsstiftelses givarservice. Dragning sker den 27:e varje månad. Givaren får ingen förvarning.


Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Loading...

Sexton miljoner flickor i åldern 15-19 år föder barn varje år. 95% av dessa lever i låginkomstländer. 

Det finns många olika skäl bakom varför det läggs hinder i vägen för samtal om sex och sexualitet, för att inte tala om sexualundervisning för unga. Men en sak är säker. När människor inte får grundläggande information om hur kroppen fungerar är resultatet alltför ofta ofrivilliga graviditeter. I Afrika, söder om Sahara, är mödradödlighet den vanligaste dödsorsaken för flickor i åldern 15-19.

Sexualupplysning för ungdomar Andelen gravida tonåringar är mindre i länder där ungdomar har tillgång till sexualundervisning

1.8 miljarder människor i världen är mellan 10 och 24 år gamla. Aldrig har det funnits så många unga människor i världen. Och de är eller kommer snart att vara sexuellt aktiva. I många länder accepteras inte unga människors sexualitet innan de gift sig, vilket gör att det i princip är omöjligt för dem att få tillgång till preventivmedel, rådgivning och hälsovård. Och det är fattiga tonårstjejer från landsbygden med kort skolgång och dålig tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som löper störst risk att bli oönskat gravida. 70 000 tonårstjejer dör varje år till följd av graviditet eller förlossning. Ungdomar har rätt till kunskap om sin kropp och sexualitet, och sex- och samlevnadsundervisning är otroligt viktigt för att minska mödradödligheten i världen.

I länder där ungdomar har tillgång till sexualundervisning, relevant information och kliniker är också färre unga gravida. Enligt Breaking Through – A Guide to Sexual and Reproductive Health and Rights från 2004 är ämnet kontroversiellt i många delar av världen. När FN förhandlar i internationella sammanhang stöter de ofta på protester. Motståndarna vill inte ge ungdomar sexuella rättigheter och tillgång till preventivmedel, information eller vård och behandling. Det ska vara upp till föräldrarna att bestämma över de unga.

Det här gör RFSU Rätten till sexualundervisning

I Georgien samarbetar RFSU med Centre for Counselling on Reproductive Health, Tanadgoma. Tanadgoma arbetar bland annat för förbättrad sexualundervisning i skolan, hbt-personers rättigheter samt för att stödja människor som lever med hiv. Tanadgoma har kontor i fem regioner och finns därmed i större delen av landet.

Savana Signatures är en organisation i Tamale i norra Ghana är en partner till RFSU som jobbar med kommunikation och internetbaserade lösningar för att stärka unga människors möjligheter att ta sig ur fattigdom. Det projekt som RFSU stödjer är ett datorbaserat sexualundervisningsprogram för skolor. Eleverna får interaktiva lektioner via dator som de sen får diskutera i klassrummet. Savana arbetar även med lokala hälsokliniker så att unga människor får tillgång till dessa.

The Family Planning Association of Bangladesh (FPAB) är verksamma med familjeplanering, ungdomsvänliga kliniker och sexualundervisning. De är en av fyra organisationer som RFSU samarbetar med i Bangladesh.

CIES – Salud Sexual y Reproductiva i Bolivia strävar efter att öka tillgången till sexualundervisning i grundskolan, samt att erbjuda mer ungdomsvänlig vård och rådgivning gällande SRHR.

 Faktaruta

    • Andelen gravida tonåringar är mindre i länder där ungdomar har tillgång till sexualundervisning.
    • Fattiga tonårstjejer från landsbygden med kort skolgång och dålig tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter löper störst risk att bli oönskat gravida.

CIES jobbar även för att utbildningsdepartementet ska inkludera sexualundervisning i den nationella läroplanen; ett område RFSU har lång erfarenhet inom.

Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC) är IPPF-medlem och erbjuder SRHR-tjänster i landet. Huvudkontoret ligger i Phnom Penh men organisationen är verksam i 14 provinser runt om i Kambodja. RHAC planerar att genomföra två projekt i samarbete med RFSU; ett gällande sexualundervisning och ett med fokus på transpersoners hälsa och välbefinnande.

Stöd vårt arbete med